Motivationsteori och organisationsutveckling

Att läsa mer: http://www.motivation.se/leda/intervju/den-inre-elefantens-gang

En nyligen publicerad artikel från McKinsey visar att du som ledare behöver kunna berätta fyra olika meningsskapande berättelser:

 • Berättelsen om de själva — deras utveckling och vinning, att bemästra sitt arbete, känsla av kontroll och inflytande.
 • Berättelsen om teamet — tillhörigheten, att hjälpa varandra i utmaningar, kulturen och samarbetet.
 • Berättelsen om kunden — nyttan, att stötta och hjälpa kunden, att skapa den bästa möjliga tjänst eller produkt.
 • Berättelsen om samhället — att förbättra samhället, bygga välfärd och miljön.

Den som hänger med i de nya rönen inom motivationsteori och organisationsutveckling vet att det händer mycket inom området. Bonussystem och ekonomiska incitament har långsiktigt motsatt effekt och minskar tvärtom både effektivitet, resultat och välmående i företaget. Många vet, få agerar.

– Många chefer är stressade idag. Många borden och måsten hela tiden. Framtiden handlar om ditt eget ledarskap, men i mångt och mycket vet vi inte ens hur vi fungerar.  Men det går sällan att anstränga sig igenom en beteendeförändring. Vi kan försöka tvinga “vår elefant” att gå i vissa riktningar men vi upptäcker snart att den ansträngningen som krävs till slut skapar en kamp. Vi går in i väggen, kör slut på oss, tappar bollen. Elefanten är alldeles för stor och stark för att kunna hållas tillbaka. Ansträngning är inte en oändlig resurs. Den utmattas som en muskel.

Advertisements

Successful Employee Coaching

Successful Employee Coaching

Bild

As a leader, one of your most important roles is to coach your people to do their best.

By doing this, you’ll help them make better decisions, solve problems that are holding them back, learn new skills, and otherwise progress their careers. Coaching your employees requires a continuous effort to make it a part of your management practices. Below you find some useful tips that help you incorporate coaching techniques into your management practices:

 

 • Set meaningful goals: Define the results that need to be achieved and how the goals will be measured.
 • Focus employee performance: Collaboratively set goals with action plans that define the key steps for achieving the goals.
 • Assess employee performance: Don’t wait for the annual review. Meet one-on-one with each staff person at least once per quarter to review performance; adjust plans accordingly to keep priorities current.
 • Aid career development: Collaboratively set plans that define how employees will prepare themselves — from training to work assignments — to grow in their skills and capabilities.
 • Motivate employee performance: Give timely recognition for a job well done and provide favorable assignments that challenge your staff and meet business needs at the same time.
 • Give performance feedback: State what you observe, be specific and direct, show sincerity, and communicate face-to-face for both positive and negative performance efforts.
 • Delegate: Articulate the results you want to see, set parameters, determine what support the employee needs, and set times to conduct progress reviews along the way.
 • Employee growth: Pass on words of wisdom that guide behavior for success and ask employees for ideas to make improvements and solve problems.
 • Deliver training: Give step-by-step instruction a that involves your employee doing the skills or procedures in a hands-on way.
 • Reinforce good performance: Catch employees doing quality work and demonstrating positive behaviors with the same effort that you catch them when performance doesn’t go as well as needed.