Motivationsteori och organisationsutveckling

Att läsa mer: http://www.motivation.se/leda/intervju/den-inre-elefantens-gang

En nyligen publicerad artikel från McKinsey visar att du som ledare behöver kunna berätta fyra olika meningsskapande berättelser:

  • Berättelsen om de själva — deras utveckling och vinning, att bemästra sitt arbete, känsla av kontroll och inflytande.
  • Berättelsen om teamet — tillhörigheten, att hjälpa varandra i utmaningar, kulturen och samarbetet.
  • Berättelsen om kunden — nyttan, att stötta och hjälpa kunden, att skapa den bästa möjliga tjänst eller produkt.
  • Berättelsen om samhället — att förbättra samhället, bygga välfärd och miljön.

Den som hänger med i de nya rönen inom motivationsteori och organisationsutveckling vet att det händer mycket inom området. Bonussystem och ekonomiska incitament har långsiktigt motsatt effekt och minskar tvärtom både effektivitet, resultat och välmående i företaget. Många vet, få agerar.

– Många chefer är stressade idag. Många borden och måsten hela tiden. Framtiden handlar om ditt eget ledarskap, men i mångt och mycket vet vi inte ens hur vi fungerar.  Men det går sällan att anstränga sig igenom en beteendeförändring. Vi kan försöka tvinga “vår elefant” att gå i vissa riktningar men vi upptäcker snart att den ansträngningen som krävs till slut skapar en kamp. Vi går in i väggen, kör slut på oss, tappar bollen. Elefanten är alldeles för stor och stark för att kunna hållas tillbaka. Ansträngning är inte en oändlig resurs. Den utmattas som en muskel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s